commonwombat

28/11/2022

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 […]
22/11/2022

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 20 grudnia 2022 r. [RB 46/2022]

W związku z przepisem § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji […]
24/05/2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 20 czerwca 2022 r. [RB 22/2022]

W związku z przepisem § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji […]
27/04/2022

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2021 2020 2021 2020 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i […]
27/04/2022

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2021 2 020 2021 2 020 I. Przychody netto ze sprzedaży […]
30/04/2021

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2020 2019 2020 2019 I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i […]
30/04/2021

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2020 2019 2020 2019 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i […]
04/08/2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r. [12/2020]

W związku z przepisem § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji […]
14/06/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r. – dokumenty [RB 9/2019]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] w związku ze zwołaniem na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godzinę 11.00, […]
31/05/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r. [RB 8/2019]

W związku z przepisem § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji […]