Raporty bieżące i okresowe

30/12/2011

ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez osobę powiązaną

Raport bieżący 7/2011 Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do […]
07/02/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA podpisanie listu intencyjnego o zamiarze nabycia udziałów Minge Design

Nr 3/2012 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje: W dniu 06.02.2012 Spółka podpisała list intencyjny, dotyczący przejęcia 51 procent […]
08/02/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA ogłoszenia o zwołaniu NWZ z dnia 13/03/2012 wraz z projektami uchwał

Raport bieżący 1/2012 Zarząd spółki Esotiq & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Sadowa 8, 80-771 Gdańsk zarejestrowanej […]
14/02/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez Jana Szlązaka

Raport bieżący 3/2012 Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd […]
14/02/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez Warmenbad Investments Limited.

Raport bieżący 2/2012 Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść: […]
21/02/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA – wniosek akcjonariusza z projektami uchwał NWZA

Raport bieżący 4/2012 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd […]
14/03/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA wykaz akcjonariuszy

Raport bieżący z plikiem 6/2012 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % […]
13/04/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA Skonsolidowany raport roczny za rok 2011 Esotiq & Henderson S.A.

Raport Roczny nr 14/2012 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za 2011 rok. Podstawa prawna: […]
13/04/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy raport roczny za rok 2011 Esotiq & Henderson S.A.

Raport Roczny nr 13/2012 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2011 rok. Podstawa prawna: […]
24/04/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji przez Ego Fashion Sp. z o.o.

Raport bieżący 7/2012 Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do […]