Raporty bieżące i okresowe

13/06/2011

KDPW: Rejestracja pw spółki ESOTIQ & HENDERSON SA

Rejestracja pw spółki ESOTIQ & HENDERSON SA KDPW S.A. informuje, iż 14 czerwca br. nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych: […]
13/06/2011

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ESOTIQ & HENDERSON S.A.

Wprowadzenie do obrotu akcji ESOTIQ & HENDERSON S.A. Uchwała Nr 743/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia […]
14/06/2011

GPW: Pierwszy dzień notowań akcji B spółki ESOTIQ & HENDERSON

Pierwszy dzień notowań akcji B spółki ESOTIQ & HENDERSON Uchwała Nr 751/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z […]
20/06/2011

GPW: uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex o akcje spółki ESOTIQ

Uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex o akcje spółki ESOTIQ Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 […]
07/07/2011

KDPW: Oznaczenie pw spółki ESOTIQ & HENDERSON SA

Oznaczenie pw spółki ESOTIQ & HENDERSON SA KDPW S.A. informuje, iż w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki ESOTIQ […]
22/07/2011

ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji przez firmę Ego Fashion Sp. z o.o.

Raport bieżący 2/2011 Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do […]
14/10/2011

ESOTIQ & HENDERSON SA podpisanie listu intencyjnego o zamiarze zbycia akcji przez głównego akcjonariusza

Nr: 12/2011 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 13 października 2011 otrzymał zawiadomienie od pana Mariusza Jawoszka, […]
21/10/2011

ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez osobę powiązaną.

Raport bieżący 3/2011 Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do […]
09/11/2011

ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji ESOTIQ & HENDERSON SA przez Ego Fashion Sp. z o.o.

Raport bieżący 4/2011 Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do […]
25/11/2011

ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o.

Raport bieżący 5/2011 Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do […]